Euro - Euro

10/22/2020 ecb 100 USD to EUR 1.1821
10/22/2020 ecb 100 GBP to EUR 0.90273
10/22/2020 ecb 100 CAD to EUR 1.5559
10/22/2020 ecb 100 MXN to EUR 24.9990
08/14/2020 imf 100 EUR to USD 1.181300