Euro - Euro

04/08/2020 ecb 100 USD to EUR 1.0871
04/08/2020 ecb 100 GBP to EUR 0.87948
04/08/2020 ecb 100 CAD to EUR 1.5233
04/08/2020 ecb 100 MXN to EUR 26.3367
03/16/2020 imf 100 EUR to USD 1.115700