Euro - Euro

05/27/2020 ecb 100 USD to EUR 1.0991
05/27/2020 ecb 100 GBP to EUR 0.89595
05/27/2020 ecb 100 CAD to EUR 1.5126
05/27/2020 ecb 100 MXN to EUR 24.5396