Euro - Euro

09/25/2020 ecb 100 USD to EUR 1.1634
09/25/2020 ecb 100 GBP to EUR 0.91343
09/25/2020 ecb 100 CAD to EUR 1.5560
09/25/2020 ecb 100 MXN to EUR 26.0006
08/14/2020 imf 100 EUR to USD 1.181300