Euro - Euro

07/14/2020 ecb 100 USD to EUR 1.1375
07/14/2020 ecb 100 GBP to EUR 0.90778
07/14/2020 ecb 100 CAD to EUR 1.5488
07/14/2020 ecb 100 MXN to EUR 25.7383