Euro - Euro

02/06/2020 ecb 100 USD to EUR 1.1003
02/06/2020 ecb 100 GBP to EUR 0.84835
02/06/2020 ecb 100 CAD to EUR 1.4610
02/06/2020 ecb 100 MXN to EUR 20.4852